Steun Nitzana

Sponsoren

 

Onderstaande bedrijven of instellingen dragen Nitzanaeen warm hart toe en ondersteunen het werk van Nitzana.

 

Ton Swart illustratie & design
Ton Swart illustratie & design

Steun Nitzana

 

Draagt u kwetsbare vrouwen een warm hart toe, maar u heeft geen tijd om ons daadwerkelijk te ondersteunen. Dan is er de mogelijkheid om uw betrokkenheid te laten blijken in de vorm van een financiele bijdrage.

 

Waaraan besteden we uw gift?

De begeleiding die Nitzana aan vrouwen biedt, wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uw gift zetten wij specifiek in voor de zaken die we niet op een andere manier kunnen financieren. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

  • Het inrichting van de kamers voor vrouwen die dit zelf niet kunnen bekostigen
  • Materialen voor creatieve activiteiten
  • Uitjes in teken van herstel
  • Aanschaf of vervangen inboedel

 

We zijn u heel dankbaar als u hieraan ook een bijdrage wilt leveren. U kunt dit eenmalig doen, maar vanzelfsprekend ook periodiek.

 

ANBI status

Stichting Nitzana heeft de ANBI status hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting

 

 

Bedrijven

Wij zijn ook op zoek naar bedrijven die ons willen ondersteunen. Graag zouden wij over de verschillende mogelijkheden met in gesprek gaan.

Naast financieel kunt u ons ook op andere manieren ondersteunen. Denk hierbij aan goederen, kennis en of kunde.

Neem hiervoor gerust contact op.

 

Giften

U kunt dit doen door een gift over te maken naar:

IBAN: NL97 SNSB 0908 6839 36

o.v.v. Stichting Nitzana vrouwenopvang

 

Nummer Kamer van koophandel Rotterdam

62912925

 

RSIN nummer 855011087

 

 

 

Sichting Nitzana,Telefoon: 078-3036849, Adres: Torenstraat 61-95, 3311 TP Dordrecht, Mail: info@nitzana.nl