Steun Nitzana

Steun Nitzana 


Draagt u kwetsbare vrouwen een warm hart toe, maar u heeft geen tijd om ons daadwerkelijk te ondersteunen. Dan is er de mogelijkheid om uw betrokkenheid te laten blijken in de vorm van een financiele bijdrage.


Giften

De begeleiding die Nitzana aan vrouwen biedt, wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uw gift zetten wij specifiek in voor de zaken die we niet op een andere manier kunnen financieren. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:


  • De inrichting van de kamers voor vrouwen die dit zelf niet kunnen bekostigen
  • Materialen voor creatieve activiteiten
  • Uitjes in teken van herstel
  • Aanschaf of vervangen inboedel


We zijn u heel dankbaar als u hieraan ook een bijdrage wilt leveren. U kunt dit eenmalig doen, maar vanzelfsprekend ook periodiek. Ons rekeningnummer is: NL97 SNSB 0908 6839 36 o.v.v. Stichting Nitzana.ANBI status

Stichting Nitzana heeft de ANBI status hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.


Bedrijven

Wilt u als bedrijf ondersteunen? Graag gaan wij over de verschillende mogelijkheden met u in gesprek.

Neem hiervoor contact met ons op.


Sponsoren


Onderstaande bedrijven of instellingen dragen Nitzana een warm hart toe en ondersteunen het werk van Nitzana.