Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De stichting werkt met een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur.

Wilt u graag in contact komen met de Raad van Toezicht, dan is dat mogelijk via het (mail)adres van Stichting Nitzana.


De algemeen directeur van het vrouwenhuis is Cobi Nieuwkoop. Zij is tevens de oprichter van het vrouwenhuis.

Haar man, Ab Nieuwkoop, is directeur Zorg.