Missie

Missie

 

Wij bieden je een tijdelijke veilige omgeving/(t)huis waar je de mogelijkheid krijgt om verder te groeien naar zelfstandigheid. Hierbij richten we ons op je mogelijkheden in plaats van je onmogelijkheden.

 

Dit doen wij door je de mogelijkheid te bieden om tot rust te komen, samen te zoeken naar mogelijke opleiding of werk, groeps- en individuele gesprekken, het aanbieden van training, ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk en het zoeken naar (zelfstandige) woonruimte.

 

Stichting Nitzana is een christelijke woon- en leefgemeenschap. Wij wonen, leven en werken met de bijbel als fundament!

Dit is bijvoorbeeld merkbaar in het bidden en danken voor de maaltijd, het lezen uit de Bijbel en het houden van dagopeningen.

Wij heten alle vrouwen, ongeacht culturele of religieuze achtergrond van harte welkom in de gemeenschap. Wel verwachten wij dat bewoners de christelijke identiteit van Nitzana respecteren en ieder in doen en laten rekening houdt met onze identiteit.