Kwaliteit

Kwaliteit


Nitzana vindt het belangrijk goede zorg leveren. Goede zorg betekent allereerst zorg vanuit het hart, met aandacht voor de ander en in wederkerigheid. We maken hierbij gebruik van de presentietheorie en het 8 fasen model van Movisie.


Daarnaast werken wij aan voortdurende verbetering van onze kwaliteit. In 2018 hopen wij het HKZ kwaliteitskeurmerk te behalen.


Privacy

Nitzana verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. Wij nemen de privacy van onze bewoners, medewerkers en andere betrokkenen zeer serieus en zullen alle informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In ons privacystatement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen.


Jaarverantwoording

Graag nemen wij u in het jaarverslag mee in het gevoerde beleid van Nitzana en de realisatie van onze doelstellingen.


Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017