Over ons

Over ons


Nitzana

Nitzana is een veilige en sfeervolle woon- en leefgemeenschap voor 10 vrouwen, gevestigd in de Nieuwkerk in Dordrecht. De woon-leefgemeenschap wordt bestuurd door de kernbewoners, Ab en Cobi Nieuwkoop. Zij wonen samen met hun twee kinderen op de eerste etage van de kerk.

Nitzana komt uit het Hebreeuws en betekent Bloesem. Het is een verwijzing naar onze missie.


Nitzana wil vrouwen die vastgelopen zijn in hun leven een plek geven waar zij zichzelf mogen zijn en tot rust kunnen komen. Naast het bieden van een veilig thuis wordt er actief gewerkt aan groei en ontwikkeling.
Stichting Nitzana is een christelijke woon- en leefgemeenschap. Wij wonen, leven en werken met de Bijbel als fundament!

Dit is bijvoorbeeld merkbaar in het bidden en danken voor de maaltijd, het lezen uit de Bijbel en het houden van dagopeningen.

Wij heten alle vrouwen, ongeacht culturele of religieuze achtergrond van harte welkom in de gemeenschap. Wel verwachten wij dat bewoners de christelijke identiteit van Nitzana respecteren en ieder in doen en laten rekening houdt met onze identiteit.


Zaaien

Aarden en tot rust komen

Groeien

Ontwikkelen van gaven en talenten

Snoeien

Ontdekken, verleggen en bewaken van grenzen

Bloeien

Zijn zoals je bedoeld bent!

Centraal staat: Een eigen plek vinden, anderen ontmoeten, gezonde dagstructuur hebben.

Ontdekken van verlangens, wensen en mogelijkheden.

En deze omzetten in doelen waar aan gewerkt wordt, waardoor gaven en talenten ontwikkelt worden.

or samen optrekken en te gaan werken worden grenzen ontdekt, verlegt en bewaakt.

Hierdoor is verdere groei mogelijk.

eer en meer wordt de begeleiding gericht op een leven buiten Nitzana. het accent ligt op het verstevigen van een gezond netwerk en het creƫren van de juiste randvoorwaarden om zelfstandig te gaan wonen