Insluitingscriteria en uitsluitingscriteria


Het wonen bij Nitzana is alleen mogelijk als er een passende indicatie is. Tijdens het intakegesprek zal de gewenste begeleiding besproken worden. Nitzana kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van een zorgindicatie.Insluitingscriteria


Nitzana verleent hulp aan vrouwen waarbij sprake is van één of meer van de volgende problematieken:


  • Psychiatrische problematiek. Er kan nog sprake zijn van enige behandeling die plaatsvindt in de 1e of 2e lijn bij de lokale GGZ of een onafhankelijk behandelaar.
  • Psychosociale problemen zoals (maar niet uitsluitend) identiteitsproblemen, relatieproblemen, burn-out
  • Verslavingsproblematiek waarbij er geen actief middelengebruik plaatsvindt en je al geruime tijd clean bent.


Je bent gemotiveerd om te wonen in een gezamenlijke woonvorm en levert een active bijdrage aan de gemeenschappelijkheid.


Je staat open voor het ontvangen van professionele zorg in overeenstemming met onze visie en missie.
Uitsluitingscriteria


Nitzana verleent geen zorg aan mannen.


Nitzana verleent geen zorg aan vrouwen die actief middelen gebruiken. Middelengebruik wordt als contra-indicatief gezien voor de therapeutische kwaliteit van de woon- en leefgemeenschap.


Nitzana verleent geen zorg aan mensen met ernstige agressieproblemen.


Nitzana verleent geen zorg aan mensen met actieve psychose.


Nitzana verleent geen zorg aan mensen die geen baat hebben bij of niet willen bijdragen aan het wonen in een gemeenschappelijke setting of die door hun persoonlijkheidssamenstelling een actieve negatieve invloed hebben op de sfeer en kwaliteit van een woonlocatie.


Nitzana verleent geen zorg aan mensen die vanuit anti-christelijke opvattingen uitdrukkelijk ageren tegen christelijke onderdelen die binnen de woonsetting als waardevol worden beschouwd.