Wonen bij

Wonen bij


Doelgroep

Nitzana is een woonomgeving voor vrouwen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen en/of nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen.


Dit kan komen doordat je net een traject afgerond hebt in de GGZ, maar nog niet in staat ben om helemaal zelfstandig verder te kunnen.

Soms moet je er voor jezelf kiezen en merk je dat het beter is om tijdelijk ergens anders te gaan wonen, omdat de problemen te groot dreigen te worden of omdat het op een andere manier tegenzit.


De opvang en begeleiding die wij bieden is bedoeld voor vrouwen, vanaf 18 jaar, ongeacht achtergrond en religie, die zich in het bovenstaande plaatje herkennen en gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te zetten.


Voor verder informatie zie de in- en uitsluitingscriteria.


De  begeleiding wordt gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Daarnaast betalen bewoners huur voor de woning en wordt er een bijdrage voor  levensonderhoud gevraagd.

Vragen over financiering e.d. kan je bespreken tijdens het intake gesprek.


Heb je interesse om bij Nitzana te wonen, vul dan het contactformulier in. Er wordt binnen 2 werkdagen

contact opgenomen.